Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ năm, 8/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 1676

Tổ giám thị năm học 2014-2015


Kế hoạch tổ giám thị năm học 2014-2015

-Nhằm ổn định tình hình nề nếp và hoạt động của học sinh trong cả năm học. Tổ giám thị trường THPT Sương Nguyệt Anh  xây dựng Kế hoạch hoạt động trong năm học 2014 - 2015 như sau: 

- Thực hiện Kế hoạch số 1265/SGDĐT - PCCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện triển khai hoạt đông của Tổ Gíam thị.

-Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của ngành giáo dục và đào tạo Tp.HCM; căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác của ngành giáo dục và đào tạo.

-Nhằm ổn định tình hình nề nếp và hoạt động của học sinh trong cả năm học. Tổ giám thị trường THPT Sương Nguyệt Anh  xây dựng Kế hoạch hoạt động trong năm học 2014 - 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Theo dõi, phát hiện học sinh có biểu hiện vi phạm và vi phạm nội qui học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời.

- Tham mưu cho GVCN và BGH nhà trường các biện pháp giáo dục học sinh vi phạm, chậm tiến bộ.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Tổ giám thị:          

STT

Họ và Tên


Chức vụ

1

Nguyễn Văn Bảy


Tổ Trưởng

3

Nguyễn An Khang


           Tổ Viên

4

Lương Thị Thiên Lý


            Tổ Viên

2.Học sinh: 

* Cấp 2:

                             - Khối 6:   300 hs / 7 lớp

                             - Khối 7:   260 hs / 6 lớp

                             - Khối 8:   253 hs / 6 lớp

                             - Khối 9:   283 hs / 7 lớp

                       Tổng cộng: 1.096 hs / 26 lớp

                        * Cấp 3:

          - Khối 10:   178 hs / 4 lớp

                             - Khối 11:   178 hs / 4 lớp

                             - Khối 12:   170 hs / 4 lớp

                          Tổng cộng:   526 hs / 12 lớp

                           - Tổng số học sinh toàn trường:   1.622 hs/38 lớp

 

                Tổng số có 27 phòng học được trang bị đèn, quạt,  phục vụ dạy và học tốt.

3.Thuận lợi và khó khăn

-Thuận lợi: Toàn trường thực hiện học chính khóa vào buổi sáng tạo điều kiện để Tổ giám thị hoạt động dễ dàng.

- Khó khăn:

+ Học sinh lớp 6 và 10 mới vào trường chưa thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt mới còn bỡ ngỡ.

+ Một số em tình thần tự giác học tập và rèn luyện đạo đức chưa cao.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.6H15’đến 6h50’: 1 giám thị kết hợp với  BV trực cổng trường để nhắc nhở HS thực hiện đúng đồng phục và nhắc nhở, theo dõi những học sinh hay đi học trễ.

2. 6h50’ đến 7h10: Tập trung các em đi trễ cho làm kiểm điểm

3. Tập trung giám sát lúc đổi tiết, giờ chơi và ra về.

KẾ HOẠCH THEO THÁNG

Tháng 9/2014

Chuẩn bị lễ khai giảng và bảo đảm trật tự.

Ổn định nề nếp học sinh thông qua việc kết hợp với Đoàn TN, Đội cờ đỏ thường xuyên kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh ở cổng trường và tại lớp,tổng kiểm tra đầu tóc, phù hiệu, cặp sách, đồng phục HS.

Kết hợp với các bộ phận khác tuyên truyền, phát động thực hiện chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ.

Hỗ trợ Đoàn TN tổ chức giờ chào cờ đi vào nề nếp.

Theo dõi sĩ số học sinh, lưu ý đối với những học sinh lưu ban, cá biệt.

Thống kê, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nội quy, nề nếp và kỷ luật HS.

Tham mưu với Lãnh đạo những biện pháp nhằm giúp các em tiến bộ.

Tháng 10/2014

Rút kinh nghiệm tháng 9 điều chỉnh công việc cho phù hợp hơn.

Thường xuyên kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh, quan tâm đặc biệt đến những học sinh cá biệt lớp 12. Nắm bắt kịp thới các trường hợp hay vắng học, đi học muộn.

Thống kê, báo cáo giữa kỳ.

Tháng 11/2014

Tham gia tổ chức lễ 20/11 bảo đảm trật tự, an toàn, nghiêm túc.

Tổng kiểm tra trật tự, kỷ luật, nề nếp.

Thống kê, báo cáo tình hình trong tháng. Tham mưu với nhà trường những biện pháp thiết thực đối với những HS cá biệt.

Tháng 12/2014

Nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy, kỷ luật, chuyên cần, tích cực ôn tập học kỳ 1.

Tham gia giám sát thi học kỳ theo lịch, giữ trật tự, kỷ luật nề nếp học sinh.

Thống kê ngày nghỉ của học sinh, thống kê kỷ luật học kì 1.

Báo cáo theo tháng.

Tháng 1/2015

Tham gia đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh học kì 1.

Giữ trật tự, trang nghiêm lễ sơ kết học kì 1.

Tham gia hỗ trợ học sinh lao động chuẩn bị và dọn dẹp trước và sau lễ sơ kết.

Theo dõi tình hình kỹ luật, đặc biệt quan tâm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng đánh nhau, đánh bài, đốt pháo, hút thuốc, vi phạm an toàn giao thông đường bộ và những trò nghịch vào dịp tết.

Tham gia hướng dẫn HS lao động, tổng vệ sinh mừng tết Nguyên đán.

Tham gia trực tết theo lịch.

Thống kê, báo cáo theo tháng.

Tháng 2-3/2015

Theo dõi nhắc nhở HS đi học đều và chấp hành nội quy nhà trường sau tết.

Theo dõi những HS hạnh kiểm yếu học kỳ 1, nhắc nhở để các em tiến bộ.

Thường xuyên nhắc nhở, khích lệ các học sinh bị hội đồng kỷ luật để các em phấn đấu được xoá kỷ luật cuối năm.

Thống kê, báo cáo theo định kỳ.

Tháng 4/2015

Tham gia phân công, hướng dẫn HS lao động theo lịch.

Thống kê ngày nghỉ và kỷ luật đối với HS 12 vào cuối tháng

Duy trì, tăng cường kỷ luật học sinh 12 trong thời gian ôn tập, phụ đạo thi tốt nghiệp, đảm bảo các em chuyên cần, nghiêm túc ôn thi TN.

Báo cáo tháng.

Tháng 5/2015

Giữ trật tự, nề nếp HS trong các kì cuối học kỳ 2

Tham gia coi thi theo lịch.

Thống kê ngày nghỉ, HS vi phạm, bị kỷ luật cuối kỳ 2.

Chuẩn bị hồ sơ và tham gia xét duyệt xoá kỷ luật cho HS phấn đẩu tốt.

Tham gia phân công HS lao động chuẩn bị và dọn dẹp sau lễ tổng kết.

Cùng GVCN đôn đốc HS các lớp tổng vệ sinh cuối năm, bàn giao cơ sở vật chất lớp cho nhà trường.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.Thành lập Tổ giám thị gồm những GV có tinh thần, trách nhiệm và có kinh nghiệm trong giáo dục học sinh.

2.Có kế hoạch phân công cụ thể, hàng tháng họp rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cho tháng kế tiếp.

3.Lập Sổ theo dõi học sinh vi phạm theo lớp và ghi tên học sinh vi phạm nội qui, quy định của nhà trường.

4.Hàng tuần thông báo cho GVCN những học sinh vi phạm nội qui giúp GVCN có biện pháp xử lí kịp thời.

5.Lập biên bản học sinh vi phạm nghiêm trọng đề nghị BGH, GVCN xử lí theo qui định.

6.Trực trước cổng trường vào buổi sáng hàng ngày và kiểm tra trong giờ ra chơi của học sinh.

7.Tích cực thu học phí hàng tháng kịp thời đầy đủ.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- GVCN kết hợp với PHHS xử lí kịp thời những học sinh vi phạm đã được Tổ giám thị gửi danh sách.

- GV bộ môn phối hợp GVCN, BGH nhắc nhở học sinh vi phạm nội qui trong giờ học mình phụ trách và trong khu vực trường.

- Bảo vệ trực, đóng cổng đúng giờ qui định, phối hợp Tổ giám thị trong công tác theo dõi, giám sát học sinh.

Tổ trưởng Tổ giám thị                                                                        Hiệu Trưởng
  
Nguyễn Văn Bảy                                                                             Hồ Thị Cúc

Tin cùng chuyên mục

87