Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 19/4/2022, 15:53
Lượt đọc: 15

Trao học bổng Đoàn thanh niên

Chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2031- 26/3/2022). Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 10 lần XII nhiệm kỳ 2022-2027.

Thầy Đồ Quang Đạt - Bí Thư Chi đoàn giáo viên trao học bổng cho đoàn viên lớp 10a2

C

Cô Hồ Thị Thủy Tiên - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10a2

Thầy Đỗ Quang Đạt - Bí thư chi đoàn giáo viên