Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 24/8/2021, 8:55
Lượt đọc: 102

VĂN BẢN SỐ: 2796/UBN -/VX

Về việc tăng cường kiểm sóat các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Tin cùng chuyên mục

87