Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 24/8/2021, 8:46
Lượt đọc: 81

VĂN BẢN SỐ: 01KL/TW

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: ban chấp hành trung ương

Tin cùng chuyên mục

87