Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 24/8/2021, 8:13
Lượt đọc: 37

TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 16

Một số điều cần lưu ý khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tác giả: ADMIN
Nguồn tin: BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 10

Tin cùng chuyên mục

87