Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 13/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 547

Phòng Y tế

Trang thiết bị , thuốc và các hoạt động

Phòng y tế có tủ thuốc được trang bị các loại thuốc thiết yếu, có sổ sách quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định được lưu cập nhật hang ngày vào máy tính. Trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, có một gường khám bệnh và 1 giường lưu bệnh nhân để theo dõi. Hàng tháng nhân viên y tế đều có tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh vào buổi sáng chào cờ thứ hai đầu tuần.

Nhân viên y tế:  BS Nguyễn Tuyết Như Ngọc - Tel: 0903721566

  Yte2.jpg?w=1130 Yte1.jpg?w=1130

Tin cùng chuyên mục

87