Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 22/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 2386

Những nguyên tắc cơ bản của khi thao tác trong phòng thực hành Vật lý

NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM I. Những quy định chung: - Những người không có nhiệm vụ không được vào phòng thí nghiệm. - Vật dụng cá nhân và giày dép phải để bên ngoài phòng thí nghiệm - Không đem thức ăn, nuớc uống, thuốc hút vào phòng thí nghiệm. - Không sử dụng trang thiết bị trong phòng thí nghệm khi chưa được hướng dẫn cụ thể. - Khi rời phòng thí nghiệm phải tắt các thiết bị điện, khóa cửa cẩn thận. II. Quy định cho giáo viên: - Giáo viên sử dụng phòng phải báo trước cho Cán bộ phụ trách trước 04 ngày để tiện việc sắp xếp. Sau khi kết thúc tiết dạy, phải cập nhật các thông tin vao Sổ Đầu Bài của Phòng. - Ghi và kiểm tra các đồ dùng trước khi cho học sinh thực hành. - Phải tiến hành thực hành và lấy ít nhất 02 số liệu mẫu để đinh hướng cho bài thực hành. - Mặc đồ bảo hộ khi làm các bài thực hành có tính chất nguy hiểm cao. III. Quy định cho học sinh: - Truớc khi đến phòng thí nghiệm, học sinh phải nắm vững nội dung bài thí nghiệm sắp thực hiện. Học sinh phải nộp bài báo cáo thí nghiệm hôm truớc, truớc khi làm bài thí nghiệm sau (trường hợp thực hành hai bài liên tiếp theo PPCT). - Học sinh phải có mặt đầy đủ các buổi thí nghiệm, nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng, học sinh sẽ không có điểm bài thí nghiệm đó. - Trong quá trình thực hành phải tuyệt đối giữ trật tự, chỉ trao đổi khi được phép của GVHD. - Khi nhận các thiết bị về nhóm, học sinh phải kiểm tra các thiết bị thí nghiệm, nếu có gì không rõ thì phải đứng lên hỏi GVHD. - Học sinh phải làm đúng bài của nhóm mình. Không đi qua nhóm khác trong quá trình thí nghiệm - Trong quá trình làm thí nghịêm, học sinh phải tuyệt đối tuân thủ các huớng dẫn của giáo viên và làm hết sức cẩn thận để tránh hư hỏng cho thiết bị. Nếu xảy ra hư hỏng, học sinh phải có trách nhiệm bồi thuờng. - Đối với các hóa chất, học sinh phải hỏi trước GVHD mới được sử dụng. ---- Để tránh tác dụng không mong muốn, khi dùng hóa chất tuyệt đối không dùng mũi để ngửi, không đùa giởn để hóa chất tiếp xúc với da, mặt, mắt………Nểu có trường hợp dính hóa chất lên da, vào mắt phải lập tức dùng nước để rữa chổ tiếp xúc cho thật kỹ và đưa đi khám để theo dỏi điều trị. - Sau khi thực hành xong, Lớp trưởng cử 4 bạn ở lại để vệ sinh phòng.

Xem nội dung đầy đủ tại: http://123doc.org/document/676700-noi-quy-phong-thuc-hanh-thi-nghiem.htm
NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM I. Những quy định chung: - Những người không có nhiệm vụ không được vào phòng thí nghiệm. - Vật dụng cá nhân và giày dép phải để bên ngoài phòng thí nghiệm - Không đem thức ăn, nuớc uống, thuốc hút vào phòng thí nghiệm. - Không sử dụng trang thiết bị trong phòng thí nghệm khi chưa được hướng dẫn cụ thể. - Khi rời phòng thí nghiệm phải tắt các thiết bị điện, khóa cửa cẩn thận. II. Quy định cho giáo viên: - Giáo viên sử dụng phòng phải báo trước cho Cán bộ phụ trách trước 04 ngày để tiện việc sắp xếp. Sau khi kết thúc tiết dạy, phải cập nhật các thông tin vao Sổ Đầu Bài của Phòng. - Ghi và kiểm tra các đồ dùng trước khi cho học sinh thực hành. - Phải tiến hành thực hành và lấy ít nhất 02 số liệu mẫu để đinh hướng cho bài thực hành. - Mặc đồ bảo hộ khi làm các bài thực hành có tính chất nguy hiểm cao. III. Quy định cho học sinh: - Truớc khi đến phòng thí nghiệm, học sinh phải nắm vững nội dung bài thí nghiệm sắp thực hiện. Học sinh phải nộp bài báo cáo thí nghiệm hôm truớc, truớc khi làm bài thí nghiệm sau (trường hợp thực hành hai bài liên tiếp theo PPCT). - Học sinh phải có mặt đầy đủ các buổi thí nghiệm, nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng, học sinh sẽ không có điểm bài thí nghiệm đó. - Trong quá trình thực hành phải tuyệt đối giữ trật tự, chỉ trao đổi khi được phép của GVHD. - Khi nhận các thiết bị về nhóm, học sinh phải kiểm tra các thiết bị thí nghiệm, nếu có gì không rõ thì phải đứng lên hỏi GVHD. - Học sinh phải làm đúng bài của nhóm mình. Không đi qua nhóm khác trong quá trình thí nghiệm - Trong quá trình làm thí nghịêm, học sinh phải tuyệt đối tuân thủ các huớng dẫn của giáo viên và làm hết sức cẩn thận để tránh hư hỏng cho thiết bị. Nếu xảy ra hư hỏng, học sinh phải có trách nhiệm bồi thuờng. - Đối với các hóa chất, học sinh phải hỏi trước GVHD mới được sử dụng. ---- Để tránh tác dụng không mong muốn, khi dùng hóa chất tuyệt đối không dùng mũi để ngửi, không đùa giởn để hóa chất tiếp xúc với da, mặt, mắt………Nểu có trường hợp dính hóa chất lên da, vào mắt phải lập tức dùng nước để rữa chổ tiếp xúc cho thật kỹ và đưa đi khám để theo dỏi điều trị. - Sau khi thực hành xong, Lớp trưởng cử 4 bạn ở lại để vệ sinh phòng.

Xem nội dung đầy đủ tại: http://123doc.org/document/676700-noi-quy-phong-thuc-hanh-thi-nghiem.htm
NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM I. Những quy định chung: - Những người không có nhiệm vụ không được vào phòng thí nghiệm. - Vật dụng cá nhân và giày dép phải để bên ngoài phòng thí nghiệm - Không đem thức ăn, nuớc uống, thuốc hút vào phòng thí nghiệm. - Không sử dụng trang thiết bị trong phòng thí nghệm khi chưa được hướng dẫn cụ thể. - Khi rời phòng thí nghiệm phải tắt các thiết bị điện, khóa cửa cẩn thận. II. Quy định cho giáo viên: - Giáo viên sử dụng phòng phải báo trước cho Cán bộ phụ trách trước 04 ngày để tiện việc sắp xếp. Sau khi kết thúc tiết dạy, phải cập nhật các thông tin vao Sổ Đầu Bài của Phòng. - Ghi và kiểm tra các đồ dùng trước khi cho học sinh thực hành. - Phải tiến hành thực hành và lấy ít nhất 02 số liệu mẫu để đinh hướng cho bài thực hành. - Mặc đồ bảo hộ khi làm các bài thực hành có tính chất nguy hiểm cao. III. Quy định cho học sinh: - Truớc khi đến phòng thí nghiệm, học sinh phải nắm vững nội dung bài thí nghiệm sắp thực hiện. Học sinh phải nộp bài báo cáo thí nghiệm hôm truớc, truớc khi làm bài thí nghiệm sau (trường hợp thực hành hai bài liên tiếp theo PPCT). - Học sinh phải có mặt đầy đủ các buổi thí nghiệm, nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng, học sinh sẽ không có điểm bài thí nghiệm đó. - Trong quá trình thực hành phải tuyệt đối giữ trật tự, chỉ trao đổi khi được phép của GVHD. - Khi nhận các thiết bị về nhóm, học sinh phải kiểm tra các thiết bị thí nghiệm, nếu có gì không rõ thì phải đứng lên hỏi GVHD. - Học sinh phải làm đúng bài của nhóm mình. Không đi qua nhóm khác trong quá trình thí nghiệm - Trong quá trình làm thí nghịêm, học sinh phải tuyệt đối tuân thủ các huớng dẫn của giáo viên và làm hết sức cẩn thận để tránh hư hỏng cho thiết bị. Nếu xảy ra hư hỏng, học sinh phải có trách nhiệm bồi thuờng. - Đối với các hóa chất, học sinh phải hỏi trước GVHD mới được sử dụng. ---- Để tránh tác dụng không mong muốn, khi dùng hóa chất tuyệt đối không dùng mũi để ngửi, không đùa giởn để hóa chất tiếp xúc với da, mặt, mắt………Nểu có trường hợp dính hóa chất lên da, vào mắt phải lập tức dùng nước để rữa chổ tiếp xúc cho thật kỹ và đưa đi khám để theo dỏi điều trị. - Sau khi thực hành xong, Lớp trưởng cử 4 bạn ở lại để vệ sinh phòng

Xem nội dung đầy đủ tại: http://123doc.org/document/676700-noi-quy-phong-thuc-hanh-thi-nghiem.htm
 1. Nguyên tắc AN TOÀN:
  • An toàn có nghĩa là đảm bảo người làm thí nghiệm không gặp nguy hiểm, đồ dùng, thiết bị không bị hư hỏng, cháy nổ. Trong số các thí nghiệm vật lý phổ thông thì các thí nghiệm có sử dụng điện là những thí nghiệm có nguy cơ mất an toàn cao nhất.
  • Việc đầu tiên là học sinh phải tuân theo hướng dẫn của giáo viên, tuyệt đối không được nhảy bước, thêm bước, tự ý thử nghiệm. Học sinh cần nhớ các em đang tập thực hành thí nghiệm chứ không phải là chuyên gia. Mọi sự sáng tạo, phá cách cần có sự tham khảo trước của giáo viên hướng dẫn.
  • Đọc kỹ các quy tắc an toàn điện nói chung.
  • Đảm bảo “không cắm điện khi công tắc đang mở”. Trước khi bắt đầu thí nghiệm, cần cắm điện vào nguồn trước khi bật công tắc. Khi thí nghiệm xong, cần tắt công tắc trước khi rút dây điện. Không gắn hoặc tháo dây khi trong mạch vẫn còn điện hoặc công tắc mở (dù dòng điện nhỏ)
  • Luôn đảm bảo dòng điện nhỏ nhất trước khi tiến hành thí nghiệm. Biến thế nguồn phải đặt ở 0 V rồi từ từ nâng lên, biến trở phải đặt ở giá trị lớn nhất rồi từ từ giảm xuống.
  • Thí nghiệm điện luôn phải có khoá trong mạch. Khoá phải đặt ở chế độ mở.
  • Các dụng cụ đo điện như Vôn kế, Ampe luôn đặt ở thang đo lớn nhất khi bắt đầu. Ampe kế phải mắc nối tiếp.
 2. Nguyên tắc CHÍNH XÁC:
  • Chính xác có nghĩa là hạn chế tối đa những sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ. Dĩ nhiên trong phòng thực hành phổ thông, không thể đòi hỏi sự chính xác tối đa mà chỉ có thể hạn chế những sai số có thể.
  • Thứ nhất, phải đảm bảo dụng cụ được sắp đặt đúng trình tự, đúng phương án đã dự kiến. Nếu cần giá đỡ đứng thẳng thì phải vuông góc với mặt sàn (dùng con dọi kiểm tra), nếu cần lắp hệ thấu kính đồng trục thì phải đảm bảo đồng trục.
  • Thứ nhì, làm thí nghiệm nhiều lần với những điều kiện khác nhau để có được giá trị gần đúng nhất, sai số nhỏ nhất. Với những kết quả quá xa, sai số quá lớn, ta nên bỏ qua. Thao tác cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ bước nào dù có làm lại nhiều lần.
  • Thứ ba, thang đo phải phù hợp với yêu cầu sai số. Đo giá trị nhỏ mà dùng thang đo lớn thì không thể có kết quả chính xác. Yêu cầu sai số đến 1/1000 mà chỉ để kết quả ở 2 chữ số thập phân thì sai yêu cầu.
  • Thứ tư, khi làm tròn, phải kiểm tra việc làm tròn không làm kết quả lệch quá 10%. Ví dụ như 9,72938 được làm tròn thành 9,73 thì sai số là (9,73-9,72938)/9,72938 = 0,006% (OK); 0,0354 được làm tròn thành 0,04 thì sai số là (0,04 – 0,0354)/0,0354 = 12,99% (không được)
  • Thứ năm, phải đo từ các thang đo lớn, sau đó hạ dần dần. Khi cân đĩa, cần đặt các quả cân lớn trước, rồi mới thay dần các quả cân nhỏ.
  • Thứ sáu, kiểm tra các điều kiện bên ngoài có thể tác động: gió, độ ẩm, hơi thở…
  • Ngoài ra, khi đo cường độ dòng điện, cần đo nhanh, ngay khi ổn định, để tránh việc điện trở nóng lên làm thay đổi giá trị.
Tác giả: An Khang

Tin cùng chuyên mục

87