Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 16/3/2020
Lượt đọc: 140

bài tập ôn Môn Hóa K9 tuần (16/3/2020)

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: PHT: Phan Thị Thanh Nhàn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: bài tập ôn Môn Hóa K9 tuần (16/3/2020)
File đính kèm:
File thứ 1: hoa_9_-_bai_ghi_40_-_41_163202010.docx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163