Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ sáu, 14/5/2021, 8:44
Lượt đọc: 92

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Sở giáo dục

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163