Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ tư, 14/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 111

TRAO QUÀ TRUNG THU CHO ĐỘI VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Cô: Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch Công Đoàn trao quà trung thu cho các em

Cô: Nguyễn Kim Đính GVCN lớp 8/1, Cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoa GVCN lớp 6/6 trao quà trung thu cho các em

Tin cùng chuyên mục

87