Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ sáu, 19/6/2015, 0:0
Lượt đọc: 393

[KH] Kế hoạch Tổ chức hội thi "Gia đình trẻ học sử qua ảnh"

Nhằm hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015; Thời gian: 7g-10g ngày chủ nhật 28/6/2015; Địa điểm: Sân khấu chính Công viên Lê Thị Riêng; Đối tượng: các gia đình có độ tuổi dưới 35.

87