Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
STTTiêu đềTừ ngàyĐến ngàyNgày tạo
1 công tác tuần từ 25.4.2022 đến 01.5.2022

(Tải File đính kèm)

25-04-202201-05-202225-04-2022
2 công tác tuần từ 18.4.2022 -- 24.4.2022

(Tải File đính kèm)

18-04-202224-04-202220-04-2022
3 công tác tuần từ 28.3.22 - 03.4.2022

(Tải File đính kèm)

28-03-202203-04-202229-03-2022
4 công tác tuần từ 21.3.22 - 27.3.2022

(Tải File đính kèm)

21-03-202227-03-202221-03-2022
5 công tác tuần từ 14.3.22 - 20.3.2022

(Tải File đính kèm)

14-03-202220-03-202217-03-2022
6 Lịch công tác

(Tải File đính kèm)

14-12-202020-12-202014-12-2020
7 Lịch công tác

(Tải File đính kèm)

30-11-202006-12-202001-12-2020
8 Lịch công tác

(Tải File đính kèm)

23-11-202029-11-202023-11-2020
9 Lịch công tác

(Tải File đính kèm)

16-11-202022-11-202017-11-2020
10 Lịch công tác

(Tải File đính kèm)

09-11-202015-11-202012-11-2020
11 lịch công tác

(Tải File đính kèm)

02-11-202008-11-202003-11-2020
12 LỊCH CÔNG TÁC

(Tải File đính kèm)

26-10-202001-11-202003-11-2020
13 công tác tuần

(Tải File đính kèm)

19-10-202025-10-202022-10-2020
14 lịch công tác

(Tải File đính kèm)

11-10-202017-10-202014-10-2020
15 lịch công tác

(Tải File đính kèm)

24-02-202001-03-202026-02-2020

88